สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หรือคนไทยที่สมรสกับช่าวต่างชาติ หรือคนไทยที่มีนิติสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ คำปรึกษา คุ้มครองสิทธิทางศาล ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ **ให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สายด่วน

1157

มีปัญหาทางด้านกฎหมาย นึกถึง พนักงานอัยการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

บริการช่วยเหลือ/ปรึกษาทางกฎหมาย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น
Free of Charge

รายการ #อัยการช่วยได้

มรดกชาวต่างชาติ

การขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก ท่านสามารถขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล) ณ สำนักงานอัยการจังหวัด ในท้องที่ของท่าน กรณี การจัดมรดกของคนต่างชาติในประเทศไทยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ. อ่านต่อ

สมรสกับชาวต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องดำเนินการอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะมีผลทางกฎหมายของทั้งสองประเทศ
มีเอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้าง
ที่นี่มีคำตอบให้ อ่านต่อ

รับชมรายการ “อัยการช่วยได้” รายการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศ รับชมย้อนหลังได้แล้ว ต้ังแต่วันนี้


งานบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย


ขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

สฝคป. บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายไทย ช่วยเหลือคนไทยหรือคนต่างชาติในประเทศไทย หรือคนไทยในต่างประเทศ ยื่นคำร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกในประเทศไทย ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครอง ฯลฯ 
คลิกเพื่อขอรับคำปรึกษา


โครงการช่วยเหลือทางกฎหมาย

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวัน
คลิกเพื่ออ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpage
ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ได้ที่
www.facebook.com/oippthai

บทความ กฎหมายที่ควรรู้
เอกสารบทความ ความรู้ทางกฎหมาย 
คลิก

การบรรยายกฎหมาย
รับการบรรยายกฎหมายย้อนหลังได้ ที่นี่

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02 142 1532 – 3
โทรสาร 02 143 9179
E mali : humanrights@ago.go.th