พระฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้าพระพุทธเจ้า :
ตำแหน่ง (ถ้ามี) :
ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี) :